Лепенето на тапети не е трудно. Трябва само да разполагате с добри инструменти и да следвате етапите на работа. Единственото строго изискване е стената, която ще покривате с тапети, да не се рони и да е неподатлива, чиста, суха и равна.

Необходими инструменти и материали:метър, молив, нивелир, ножицa, макетен нож, линия, четка за лепило, лепило за тапети, плоска четка, широка шпатула, гъба, тапети.

Основни правила: Поставянето на първия тапет определя разполагането на следващите, ето защо трябва да бъде абсолютно вертикален. Ако това изискване не се спази, всички други тапети ще стоят накриво.

Първият тапет се лeпи обикновено в ъгъл, покрай врата или прозорец.

Тапетите се лепят един до друг без застъпване. Най-лесно е, когато са едноцветни или на мотиви, които не трябва да се напасват. Тогава просто режете и лепите.

Ако обаче използвате тапети на фигури, които трябва да бъдат разположени в една и съща посока, внимавайте при рязането на лентите, за да могат шарките да се срещнат правилно. Обикновено при такъв тип височината на напасване е отбелязана на ролката. Ето защо между отделните отрязъци на ролката има празно място – изрезка, която да изхвърлите.

Етапи на лепене:

1. Изберете лепило за тапети, което е подходящо за вашите, и го пригответе, спазвайки стриктно указанията на опаковката.

2. Измерете широчината на тапетите и я пренесете на стената, като непременно използвате прав ъгъл, за да не изкривите вертикалната черта.

3. Премерете дължината на отрязъците от ролката, като не забравяте да добавите още 6 см резерва за изрязване след залепване, плюс дължината за напасване, отбелязана на гърба на тапета, в случай че на него има шарки, които трябва да се срещнат.

4. С помощта на ножица или макетен нож изрежете повече дължини за лепене и ги номерирайте в горната част, за да не се объркате при лепенето и да ги разминете по посоки.

5. Наредете ивиците една върху друга на маса, където ще ги мажете с лепило, или на пода. Предварително постелете отдолу вестници, за да не изцапате.

6. Изтеглете леко навън първата лента така, че ако ви се случи да излезете с четката навън от тапета, това да стане от едната страна върху масата и върху втория лист от другата страна.

7. С четка намажете лепилото върху половината на лентата, като започнете от средата и движите четката към краищата.

8. Хванете намазания край с лепило и го лепнете на средата, откъдето сте започнали да мажете.

9. Намажете другата половина на лентата и я подвийте и лепнете по същия начин.

10. Докато лентата се напоява с лепило, намажете още 3–4 други ленти.

11. Разгърнете горната половина от лентата и я залепете на разчертаното място за първия тапет. Премерете с нивелир дали таванът е прав. Ако е така, разположете края на тапета точно под него. Ако не е равен, оставете от тапета няколко сантиметра отгоре за резерва, които после ще изрежете с макетен нож точно по самия ръб на тавана.

12. Разгънете другата половина на тапета и я пуснете по стената.

13. С плоска четка започнете да заглаждате отгоре, като едновременно лепите тапета към стената и пъдите мехурчетата въздух, ако са се образували. При тапети, имитиращи изкуствена кожа, използвайте четка от синтетични влакна. Търкайте от центъра към краищата.

14. Залепете следващата лента тапет, като я разположите съвсем плътно до първата. За тази операция не се колебайте да плъзнете леко целия тапет, ако трябва. Лепилата са изработени така, че да го позволяват.

15. С ролка или просто с парцал на топка притиснете краищата, за да залепнат добре.

16. След като залепите първата серия тапети (3–4 на брой) подравнете с макетен нож горната част покрай тавана и долу – покрай первазите на паркета.

17. Продължете с нова серия от 3–4 листа.

18. Ако се случи да попадне от лепилото на лицевата страна на тапета, го избършете с гъба.

By anonce

Вашият коментар