Правилното охлаждане на двигателя в автомобила е от ключово значение за неговата нормална работа и дълготрайност. Какво е предназначението на водния радиатор в охладителната система и къде се намира в колата? Какви са симптомите, че този компонент е повреден и е време за неговата смяна, според онлайн магазин Топкар?

Къде е разположен и как работи водния радиатор

Това е компонентът, чието основно предназначение е бързото охлаждане на преминаващата през него течност и разсейването на топлината в околното пространство. Логичното местоположение на водния радиатор е зад предната решетка, където по време на движение, входящият въздушен поток директно го обдухва. Той е част от охладителната система на автомобила. Нейните основни функции са:

  • затоплянето на въздуха във вентилационната, отоплителната и климатична система;
  • охлаждането на маслото и отработените газове;
  • поддържане на оптимална температура за работната трансмисионна течност и въздуха в турбокомпресора.

Водният радиатор е част само от течната охладителна система. Наред с нея, приложение още намират въздушните и комбинирани варианти. Топлината при първите се разсейва чрез постъпващите въздушни потоци, а при комбинираните се съчетават предимствата на останалите. В повечето случаи се използва охлаждане с течност в съвременните автомобили.

Конструктивно, водният радиатор има вход и изход, които се свързват чрез маркучи. През специални плоски вертикални и оребрени тръбички течността под налягане постъпва на входа и излиза на изхода охладена. За повишеното разсейване на топлината се предвиждат допълнителни, на гъсто наредени, пластини, които са в директен контакт с тръбите.

Как да разберем, че радиаторът е за смяна

В повечето случаи се сменя при възникване на проблеми от рода на ПТП и челен удар или при запушване на тръбите. Спукване се предизвиква от замръзване на антифриза или при ръждясване на металните елементи. Симптомите за нужда от ремонт или смяна се забелязват при честото кипене на антифриза и загубата на мощност от двигателя. Друга индикация за проблеми с охлаждането е светването на светлинната индикация на арматурното табло. Образуването на петно под стоящия дълго време на едно място автомобил може да е симптом за течове.

При чести прегрявания може да възникне нужда от скъпи ремонти на двигателя. Ако редовно забелязвате спад в нивото на охлаждащата течност, това е индикация за теч и нужда от проверка и ремонт. В конструктивно отношение, този компонент е изключително прост и вероятността за повреда, при правилна експлоатация, е минимална. Съществуват варианти за неговата поправка, но поставянето на нов компонент ще повиши нивото на сигурност от внезапни неизправности. Смяната му е бърза и елементарна, но при липса на достатъчно знания, поверете тази задача на специалист.

By anonce

Вашият коментар