Кредити на вноски: видове и предимства

Съществуват различни видове кредити на вноски, до които потребителите имат достъп онлайн. Например кредитните линии на вноски при всеки кредитор имат това предимство, че можете да получите пари веднага, без много усилия и документи. Освен това месечната вноска и срокът могат да се договорят според личните ви финансови възможности.

Основните видове кредити на вноски са следните:

Кредитни карти

Този вид финансиране ви предлага лимит от пари на ваше разположение, така че да можете да използвате определена сума, когато имате нужда от нея и по всяко време. С кредитните карти можете да извършвате различни плащания, но също така можете да изтеглите в брой парите от банкомат. Най-хубавото на кредитните карти е, че можете да изплатите сумата на лесни месечни вноски и с различни лихвени проценти в зависимост от избрания от вас срок. Лимитът, който можете да заемете, зависи от избрания кредитор.

Лични заеми на вноски

Личният заем, разбира се, е предназначен за физически лица за лични или свързани с работата проекти. Все пак, за да разберете кой вид финансиране е най-удобен за вас, трябва да определите дали го искате за покриване на краткосрочна, средносрочна или дългосрочна ситуация.

  1. Краткосрочен заем: използва се за покриване на спешни нужди, като неочаквани ремонти или плащане на услуги. Сроковете за погасяване варират от 30 до 60 дни.
  2. Средносрочен заем: потребителите избират заем, който да бъде изплатен за няколко месеца, като най-често потребителите прибягват до него поради планирани разходи, за които ще им бъде необходима по-голяма сума.
  3. Дългосрочен заем: идеален за хората, които искат да заемат по-голяма сума и съответно ще им бъде необходим по-дълъг период за връщане. По-голямата част от банките предлагат такъв тип финансиране със срок до 10 години.

Заеми на вноски с обезпечение или гаранция

Обезпечените заеми са вид кредит на вноски, при който трябва да предоставите гаранция или обезпечение като доказателство, че ще върнете пълния размер на заема плюс лихвата. Разбира се, вие трябва да сте титуляр на тези гаранции. Имайте предвид, че неизпълнението на плащанията може да ви струва пълна загуба на имота или имуществото. Можете да вземете заем със залог на автомобил или чрез ипотека. Ако нямате имот на свое име и финансовото ви състояние е затруднено, можете да вземете заем, който изисква поръчител, който да гарантира за вас.

Онлайн кредити

Бързите онлайн кредити също могат да бъдат с по-дълъг период на погасяване. При тях изискванията са минимални и дори и хора с лоша кредитна история могат да се възползват.

Какъвто и вид кредит на вноски да изберете, е изключително важно първо да сравните условията на различни банкови и небанкови финансови институции, за да вземете информирано решение, отговарящо на вашите нужди. Много внимателно преценете какви вноски можете да отделяте месечно, без това да повлияе на финансовото ви състояние. В противен случай рискувате да попаднете в неприятна ситуация с неизплатени задължение към кредиторите, което може да доведе до наказателни лихви и увеличаване на разходите по заема.

By anonce

Вашият коментар