обезщетение при трудова злополука

Злополуките на работното място не могат да бъдат предвидени по никакъв начин, тъй като те могат да се случат по всяко време на работния процес. Ние като служители, работници или пък в някои случаи работодатели трябва да се съобразяваме с някои неща и да пазим здравето на колегите си.

видове трудови злополуки

В тази статия ще стане на въпрос за трудовите злополуки по време на работа, как трябва да отреагираме в такава деликатна ситуация и можем ли да получим парично обезщетение за претърпените вреди. Малко са хората, които зная своите права при такъв тип злополука и най-лошото е, че много не ги търсят и получат своето полагаемо обезщетение.

При какви обстоятелства може да бъде получено обезщетение при трудова злополука?

Хубаво е да знаете, че парично обезщетение при трудова злополука не може да бъде получено от всеки. Има различни обстоятелства, при които вие, ваш колега или роднина има правото на такова обезщетение.

Първото и може би най-важно обстоятелство е вие да сте получил внезапна травма докато извършвате някаква дейност свързана с вашите задължения или такава, която ви е наредена от по-висшестоящ човек. Ако например сте решили да свършите нещо на работното място, което не влиза във вашите задължения и пострадате, то вие няма да имате правото да претендирате за получаване на обезщетение.

Също така може да получите обезщетение, ако ваш колега е причинил злополуката и вие сте пострадал. Няма никакво значение кой е причинил злополуката, което означава, че ако не сте вие виновен за травмата, то отново имате пълното право да потърсите своите права за получаване на обезщетение от страна на фирмата/компанията.

Обезщетение може да бъде получено и в случаи на претърпяна травма по време на отиване или връщане от работното място до вашето местоположение, място за получаване на възнаграждение или до местата за хранене на компанията. Този факт го знаят много по-малка част от трудещите се и в много случаи не използват правата си изцяло.

Как трябва да постъпим при трудова злополука на работното място?

Няма образец, по който трябва да се реагира при настъпила трудова злополука. Това е така, защото различните трудови злополуки водят до различни травми. Важно е в такава ситуация да бъде запазено спокойствие и самообладание, защото страх и уплаха ще има винаги, но те няма да доведат до нищо хубаво.

Ако вие сте пострадалият при трудовата злополука е нужно бързо да потърсите помощ от свой колега, тъй като опитът сам да станете и отидете до някъде може да е лоша идея. Също така трябва да бъде уведомен и вашият работодател/шеф, който със сигурност ще знае как да реагира и ще помогне с каквото трябва. Никога не прикривайте трудова злополука с ваше или чуждо участие, защото след това няма как да се докаже и получи обезщетение.

Нужно ли е да се обърнем към адвокат за помощ и колко ще ни струва тя?

Ако сте решили, че искате да използвате своите права и искате да получите парично обезщетение в следствие на трудова злополука, то трябва да се обърнете към добър адвокат за помощ.

Това в никакъв смисъл не означава, че не може да опитате сами да свършите всичко около събирането на документите и тяхното подаване на правилните места и институции.

добър адвокат

Това, което искаме да кажем е, че с помощта на един добър адвокат, който има предишен опит с трудови злополуки и обезщетения ще ви бъде много по-лесно и спокойно. Във всеки един град има добри адвокати, към които може да се обърнете за помощ.

Ако обаче ви притеснява финансовата част на нещата, то знайте, че обезщетението ще покрие и всички разходи за адвокатските услуги, използвани от ваша страна.

Вашият коментар