Бързи безлихвени кредити

На пазара има няколко предложения за  бързи кредити без лихва. Сега е необходимо потребителят  внимателно да прочете дребния шрифт, за да разбере дали реалната цена на тези бързи онлайн заеми е толкова привлекателна, колкото изглежда.

Например има микрозаеми, които се рекламират като „безплатни“, но трябва да имате предвид, че повечето от тези  бързи безлихвени заеми са или валидни само за нови клиенти, или са достъпни само за заявяване на суми или задаване на условия. отколкото обикновено.

За останалото тези промоции за бързи онлайн заеми обикновено нямат много по-голям трик. Те са просто  търговски куки, с които много компании се стремят да привлекат вниманието на клиентите и да ги накарат да изпробват услугите им . Сега трябва да сте наясно, че  ако условията  на офертите не бъдат спазени,  ще трябва да заплатите  лихва за забава, която обикновено е много висока.

На какви изисквания трябва да отговаряте, за да получите бързи кредити?

Изискванията, на които трябва да отговаря един клиент, за да получи достъп до бързи кредити, варират в зависимост от субекта, който ги отпуска. Сред изискванията, които обикновено се отправят към клиента са:

  • Представяне на Лична карта, и последна ведомост, за да могат да се проверят доходите им.
  • Разписка, която показва какви са вашите активи;
  • Списък на обичайните разходи на клиента и задълженията, които могат да бъдат висящи
  • Фактурата или бюджета на стоката или услугата, които искате да придобиете.

Какво се случва, ако не можете да изплащате бързи кредити онлайн?

  • Ако не можете да платите  бърз кредит в уговорения срок, лицето, към което сте го поискали, ще ви начисли допълнителни разходи:
  • Комисионна за заявяване на  позиции на длъжници, която е фиксирана сума, която се начислява за уведомяване на клиента, че има неизплатен дълг със сумата, отпусната по бързи онлайн кредити
  • Лихва за просрочие,  която е по-висока от първоначално договорената за плащане на кредита и която се начислява за всеки от дните, в които потребителят е закъснял.

От друга страна, трябва да знаете, че ако неплащането на бърз онлайн кредит продължи във времето, предприятието ще има право да предприеме мерки, които надхвърлят простото начисляване на лихва за забава. По-конкретно, той може да следва процедурата, установена от Гражданския процесуален закон и следователно може да запорира вашите активи, включително, например, вашата собствена ведомост.

By anonce

Вашият коментар