Необходими документи за рефинансиране на ипотечен кредит

Особеността на ипотеката е, че тя се издава като правило за дълъг период от време 25-30 години и през този период всичко може да се случи на кредитополучателя. Загуба на работа, ново попълнение в семейството, промяна в социалния статус, тежко заболяване на близък или собствена болест са основните причини, поради които клиентът вече не може да изплаща заем при първоначалните условия. За да получат по-изгодни условия, кредитополучателите искат рефинансиране на ипотеката в същата кредитна институция или в друга.

Всяка кредитна/банкова институция изисква пакета документи, който е необходим за потвърждаване на платежоспособността на клиента. Обикновено банките изискват следните документи.

Стандартен пакет:

За рефинансиране са необходими същите документи като за предишния (първоначален) заем, само с няколко допълнения:

  • Формуляр за кандидатстване, който може да е достъпен за изтегляне от сайта на банката (можете да го попълните сами или със съдействието на мениджър в клона);
  • Копие и оригинал на документ за самоличност;
  • Трудова книжка, заверена на работното място;
  • Отчет за доходите (ако не получавате трудовото си възнаграждение, чрез банката, в която кандидатствате) за последните 6 месеца;
  • Извлечение от кредитната ви сметка, което би гласило за текущия дълг към датата на получаване на удостоверението. Също така трябва да съдържа банкови данни, размер на кредита, срок, дата на започване на договора, лихвен процент.

Ако кредитополучателят предостави голям пакет документи, кредитните специалисти получават пълна представа за неговата платежоспособност. В този случай банковите рискове намаляват, тъй като клиентът потвърждава своята надеждност и способността да изплати заема. За да привлекат клиентска база, финансовите институции често предлагат рефинансиране по два документа, тоест не се изисква предоставяне на сертификат за доход. При такива условия банките охотно отпускат заеми на тези кредитополучатели, които получават заплата в същата банкова организация. Службата за сигурност на банката, без излишни документи, вижда движението на средствата по сметката на клиента, за да прецени неговата платежоспособност.

Всяка банка обаче може да изисква предоставяне на документи за имота и други необходими документи.

By anonce

Вашият коментар